Sześciolatku, nie trać roku! - oferta szkół

Nazwa:Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 148
Adres:ul. Żabia 20 30-809 Kraków
Dyrektor:Maria Jolanta Kurcz
Telefon:126588422
Fax:126588422
Strona www:http://www.zsoi4.pl
Oddziały integracyjne:tak
Oddziały specjalne:nie
Oddziały sportowe:nie
Opis szkoły:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich Noblistów, w skład którego wchodzi również Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32. Od 1994 roku prowadzimy klasy integracyjne. Jesteśmy szkołą promującą zdrowie, bezpieczną, przyjazną, nasi uczniowie osiągają małe i duże sukcesy. Budynek szkoły usytuowany jest w bezpiecznym, spokojnym miejscu, niedaleko oazy zieleni jaką stanowi pobliski park i w pobliżu węzła komunikacyjnego, zapewniającego doskonały dojazd z całego Krakowa i okolic. Szkoła ma zniesione bariery architektoniczne, posiada podjazd i schodołaz dla osób niepełnosprawnych. Uzyskaliśmy: Certyfikat Przynależności do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia Europy,  Certyfikat „Bezpieczna Szkoła” oraz Certyfikat Szkoły Wyróżnionej za Wychowanie wydany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Na podstawie raportu przygotowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa dotyczącego przygotowania placówki do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich szkoła otrzymała najwyższą ocenę. W pięciu obszarach: „Baza”, „Kadra”, „Rozwój dziecka”, „Bezpieczeństwo i opieka”, „Szkoła szczególnie polecana przez rodziców” przyznano szkole maksymalną liczbę gwiazdek * * * * *. Mamy doświadczenie w prowadzeniu klasy sześciolatków. OSIĄGAMY NAJWYŻSZE I BARDZO WYSOKIE WYNIKI SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ. Nasi uczniowie zdobywają prestiżowe nagrody w wielu konkursach pozaszkolnych, są laureatami i finalistami małopolskich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.


OFERTA NA ROK SZKOLNY 2014/2015


W roku szkolnym 2014/15 planujemy utworzenie trzech oddziałów klasowych: w tym dwóch dla dzieci 7-letnich (klasy integracyjnej i ogólnodostępnej) oraz klasy ogólnodostępnej dla dzieci 6-letnich. W klasach pierwszych realizowana będzie innowacja pedagogiczna „Poznajemy Kraków” Celem tej innowacji jest zaznajomienie uczniów z naszym miastem i jego okolicami. Ciekawe formy pracy, metody aktywne, zdobywanie sprawności, stanowią motywację do samodzielnych działań dziecka, a zarazem rozwijają umiejętność poszukiwania i zdobywania wiedzy na temat tradycji, piękna i wartości tkwiących w kulturze regionu. W klasach tych będzie także realizowany autorski program profilaktyczny „Bezpieczny ekran”, który będzie podejmował następujące zagadnienia: radzenie sobie z emocjami, prawidłowe relacje w grupie rówieśniczej, budowanie pozytywnej samooceny, dbanie o własne zdrowie, bezpieczeństwo w sieci.


W 20-osobowej klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli – nauczyciel prowadzący lekcje oraz nauczyciel wspomagający– pedagog specjalny, który dostosowuje proces edukacyjny do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Szkoła stawia na indywidualizację nauczania. Uczniowie objęci są specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną (pedagog szkolny, psycholog, logopeda), mają możliwość korzystania z zajęć rewalidacji indywidualnej, korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych,  logopedycznych, terapii Biofeedback, psychologicznej i gimnastyki korekcyjnej. Na terenie szkoły dyżur pełni psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie.  Oferujemy również zajęcia pozalekcyjne: komputerowe, sportowe, teatralne oraz warsztaty plastyczne. Od pierwszej klasy nasi uczniowie uczą się  języka angielskiego, uczestniczą w zajęciach komputerowych w pracowni informatycznej oraz w zajęciach na basenie lub w zajęciach tanecznych. Realizujemy w ramach promowania bezpiecznej szkoły: Program Edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Uczestniczymy w projektach współfinansowanych ze środków unijnych: „Mleko dla zdrowia”, „Owoce w szkole”, „Moje zdrowie”.  

 

Realizujemy ogólnopolski program społeczny „Mały Wolontariat”, w ramach którego w klasach 1-3 działa grupa małych wolontariuszy „ Cecylkowa Gromada”. Uczniowie klas młodszych systematycznie uczestniczą w warsztatach „O zdrowiu słów kilka”. W Szkole działa Samorząd Uczniowski oraz drużyna zuchowa Szczepu „Preria”. Wśród uczniów klas 1-3 realizowany jest Szwajcarsko-Polski Program współpracy „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.

 

Do tradycji Szkoły należy coroczne przygotowanie spektaklu teatralnego, w którym uczestniczą rodzice, dyrekcja i nauczyciele. Przedstawienie wystawiane jest na scenie auli szkolnej dla najmłodszych uczniów z okazji Dnia Dziecka.

 

BAZA SZKOŁY


 Szkoła jest duża, jasna i nowocześnie wyposażona. Posiada całodobowy monitoring, dzięki czemu uczniowie czują się w niej bezpiecznie. Każda sala lekcyjna ma wyjście na zamknięty taras, wyposażona jest w kącik czystości z umywalką, posiada zainstalowany sprzęt multimedialny (projektor z ekranem, laptop, tablica multimedialna) oraz inne nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. ze środków UE.  Szkoła jest dostosowana do potrzeb sześciolatków (odpowiednio wyposażona sala lekcyjna i toaleta). Do dyspozycji uczniów pozostają: biblioteka i czytelnia z Multimedialnym Centrum Informacyjnym z dostępem do Internetu, dwie pracownie komputerowe z Internetem, nowoczesny kompleks boisk sportowych z placem zabaw, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, salka gimnastyczna. Kolorowa i przestronna świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach od 7.00 do 17.00, ma oddzielne wejście, wyposażona jest w pomoce dydaktyczne ze środków UE, otrzymane w ramach projektu „Radosna Szkoła”. Sale terapeutyczne i gabinet EEG Biofeedback wyposażono w liczne pomoce dydaktyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Aula ze sceną, na której uczniowie prezentują swoje zdolności artystyczne, wyposażona jest również w duże lustra dostosowane do ćwiczeń tanecznych. Stołówka oferuje smaczne obiady. W szkole znajduje się również sklepik ze zdrową żywnością oraz automaty do napojów chłodzących i przekąsek. Bierzemy udział w kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku” oraz „Owoce, warzywa i soki są na 5” pod honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Do dyspozycji uczniów jest gabinet pielęgniarki szkolnej i gabinet stomatologiczny.


INFORMACJE DODATKOWE

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2014/15 znajdują się na stronie internetowej szkoły www.zsoi4.pl


Dyrektor Szkoły pełni dyżur dla rodziców: czwartek 16.00-17.00.

Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00-16.00, piątek 7.00-15.00.

Pedagodzy szkolni udzielają informacji:

poniedziałek, środa 7.30-16.30,

wtorek, czwartek 7.30-17.00,

piątek 7.30-16.00.

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00-17.00.


Zapraszamy na DNI OTWARTE SZKOŁY, podczas których dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach z udziałem najmłodszych uczniów naszej szkoły. Będzie można również porozmawiać z nauczycielami i pedagogiem szkolnym, a także uzyskać wszelkie potrzebne informacje i zalogować się do systemu rekrutacji „elemento”.

ZAPRASZAMY :)

15 marca 2014r. (sobota) w godz. 9.00-12.00

29 marca 2014r. (sobota) w godz. 9.00-12.00


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY :)

Historia szkoły:

Rok szkolny 1987/88

1 IX 1987r. Pierwszy dzień działalności nowej Szkoły Podstawowej nr 148, której dyrektorem zostaje Włodzimierz Chwastek. Otwarcie placówki połączone jest z Wojewódzką Inauguracją Roku Szkolnego 1987/88.

Rok szkolny 1990/91

Zajmujemy II miejsce w telewizyjnym Konkursie 5.- Milionów – liczna grupa uczniów współzawodniczy w różnorodnych konkurencjach sportowych, wspaniale się przy tym bawiąc.

Rok szkolny 1994/95

Początek kształcenia integracyjnego – powstają dwie pierwsze klasy integracyjne, w których dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą uczyć się wspólnie ze swoimi zdrowymi kolegami.

Rok szkolny 1995/96

Organizujemy po raz pierwszy międzyszkolny konkurs Matematyczny Czar Par - konkurs gier i zabaw logicznych dla szkół Dzielnicy XII. Zajmujemy II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Promocja Wartości Fair Play w Sporcie i Wychowaniu Młodzieży”. Konkurs trwa cały rok i biorą w nim udział wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. W rankingu krakowskich szkół podstawowych zajmujemy II miejsce pod względem ilości laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Rok szkolny 1997/98

W piątej klasie SP wprowadzony zostaje autorski program nauczania j. francuskiego przygotowujący do międzynarodowego egzaminu DELF- powstaje pierwsza klasa z poszerzonym językiem francuskim. Nasza szkoła przyłącza się do akcji charytatywnej „Pola Nadziei”.

Rok szkolny 1999/2000

1 IX 1999r. Uchwałą Nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 nasza Szkoła zostaje przekształcona w Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 148 i Gimnazjum nr 32.

Rok szkolny 2000/01

1 IX 2000r. Funkcję Dyrektora Szkoły obejmuje Maria Jolanta Kurcz . Rozpoczynając nowy rok szkolny wita Społeczność ZSOI nr 4 słowami „To jest Twoja, Moja i Nasza Szkoła”. Odbywa się po raz pierwszy Międzyszkolny Przegląd Form Artystycznych Uczniów Szkół Integracyjnych „Pod Żabim Parasolem” pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

Rok szkolny 2001/02

Po raz pierwszy odbywa się w naszej szkole Międzyszkolny konkurs „Kiermasz krótkich form redakcyjnych” dla gimnazjów Dzielnicy XII.

Rok szkolny 2002/03

ZSOI nr 4 otrzymuje Certyfikat Przynależności do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia Europy.

Rok szkolny 2003/04

Uchwałą nr XXXVI/332/04 Rady Miasta Krakowa nasza Szkoła otrzymuje imię Polskich Noblistów. 29 V 2004r. Odbywa się uroczystość nadania Szkole imienia, podczas której zostaje poświęcony sztandar ufundowany przez Rodziców. Honorowym gościem jest prawnuczka Henryka Sienkiewicza pani Anna Madeyska- Pilchowa. Tablicę pamiątkową odsłania Małopolski Kurator Oświaty Elżbieta Lęcznarowicz. Dzięki wspólnemu wysiłkowi Rodziców i całej Społeczności Szkoły zwyciężamy w II edycji konkursu TESCO DLA SZKÓŁ . Nagrodą jest pracownia multimedialna do nauki języków obcych.

Rok szkolny 2004/05

Nasza Szkoła zwycięża w III edycji konkursu TESCO DLA SZKÓŁ Nagrodą jest pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym. Przeprowadzony zostaje Wojewódzki Konkurs „Matematyczny Czar Par w Małopolsce”, dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych woj. małopolskiego.

Rok szkolny 2005/06

Wygrywamy IV edycję konkursu TESCO DLA SZKÓŁ . Nagrodą jest ponownie pracownia komputerowa.

Rok szkolny 2006/07

14 XII 2006r. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymują certyfikaty „Szkoła wyróżniona za wychowanie”. Uroczyście obchodzimy XX-lecie Szkoły - podczas dwudniowych uroczystości odbywa się m.in. konferencja dla nauczycieli województwa małopolskiego „Rozwój ucznia zdolnego wyzwaniem współczesnej szkoły”.

Rok szkolny 2007/08

Nasza Szkoła otrzymuje „Certyfikat Przynależności do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Programu Szkoły dla Zdrowia Europy”.

Rok szkolny 2009/10

Odbywa się uroczyste otwarcie kompleksu nowo powstałych boisk szkolnych wraz z "małpim gajem" dla najmłodszych uczniów w obecności Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Artura Dzigańskiego. X Jubileuszowy Przegląd Form Artystycznych Szkół Integracyjnych "Pod Żabim Parasolem" pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

Rok szkolny 2010/11

Bierzemy udział w Projektach Unijnych: „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”, „DiAMEnT – dostrzec i aktywizować możliwości, energie, talenty”, „Innowacyjny program nauczania dzieci z zaburzeniami zachowania”, „Akademia młodych matematyków”. Odbywa się XI Przegląd Form Artystycznych Szkół Integracyjnych "Pod Żabim Parasolem" pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz I Powiatowy Konkurs Plastyczno - Fotograficzny pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa organizowany we współpracy z DK "Na Wrzosach". Organizujemy Spartakiadę Dzielnicy XII.

Rok szkolny 2011/12

Uroczyście obchodzimy XXV- lecie Szkoły. Gościmy przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Rady Dzielnicy XII, Towarzystwa Przyjaciól Prokocimia, Towarzystwa Hospicjum św. Łazarza, Komendy Krakowskiej Choragwi ZHP i Szczepu Preria oraz licznych Przyjaciół Szkoły. Wydajemy jubileuszową publikację "Życiorys. Historia Szkoły przy Żabiej". Otrzymujemy Certyfikat potwierdzający udział szkoły w projekcie DIAMENT. Organizujemy XII Przegląd Form Artystycznych Uczniów Szkół Integracyjnych "Pod Żabim Parasolem" pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, II Powiatowy konkurs plastyczno-fotograficzno-literacki dla uczniów niepełnosprawnych "Moje miejsce na Ziemi" pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Wojewódzki konkurs szopek bożonarodzeniowych pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Rok szkolny 2012/13

Otrzymujemy ogólnopolski Certyfikat "Bezpieczna Szkoła". Organizujemy Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno-Literacki  "Regionalne kapliczki w obiektywie" pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Małopolski Konkurs Szopki Bożonarodzeniowe pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, III Powiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzno-Literacki dla Uczniów Niepełnosprawnych "Moje miejsce na Ziemi",  XIII Przegląd Form Artystycznych Szkół Integracyjnych "Pod Żabim Parasolem" pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Spartakiadę Dzieci i Młodzieży Dzielnicy XII. Realizujemy Unijny Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych". W ramach projektu prowadzone są bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1-3: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęcia rozwijające zdolności dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Organizujemy na boisku szkolnym Piknik Rodzinny pod hasłem „Zdrowo i wesoło na Żabiej”.

Oferta standardowa:W roku szkolnym 2014/15 planujemy utworzenie dwóch oddziałów klasowych dla dzieci 7-letnich (klasa ogólnodostępna i integracyjna) oraz jednej klasy integracyjnej dla dzieci 6-letnich. W klasach integracyjnych uczy się do 20 uczniów (język angielski, zajęcia komputerowe, zajęcia na basenie lub taneczne, program autorski „Poznajemy Kraków”). Świetlica szkolna czynna w godzinach 7.00-17.00. Stołówka. Biblioteka szkolna z Multimedialnym Centrum Informacyjnym. Pedagog szkolny, dyżury dla rodziców: poniedziałek, środa 7.30-16.30, piątek 7.30-16.00, wtorek, czwartek 7.30-17.00. Logopeda szkolny. Dyżur na terenie szkoły psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie. Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapii psychologicznej, Biofeedback, dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacji indywidualnej, gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez specjalistów.
Oferta dla sześciolatków:Zapraszamy na DNI OTWARTE SZKOŁY 15 marca i 29 marca 2014 roku w godz. 9.00-12.00. Dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach z udziałem najmłodszych uczniów naszej szkoły. Będzie można również porozmawiać z nauczycielami i pedagogiem szkolnym, a także uzyskać wszelkie potrzebne informacje i zalogować się do systemu rekrutacji „elemento”. Dyrektor Szkoły pełni dyżur dla rodziców: czwartek 16.00-17.00. Na podstawie raportu przygotowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa dotyczącego przygotowania placówki do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich szkoła otrzymała najwyższą ocenę. W pięciu obszarach: „Baza”, „Kadra”, „Rozwój dziecka”, „Bezpieczeństwo i opieka”, „Szkoła szczególnie polecana przez rodziców” przyznano szkole maksymalną liczbę gwiazdek * * * * *. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY DZIECI SZEŚCIOLETNIE :)


<< powrót ˆ góra