Aktualności

Dotacje na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

2014-07-29 11:46:26 (Aktualizacja: 2014-07-29 11:47:21) więcej...

Terminy egzaminów dla nauczycieli ubiegających sie o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

2014-07-24 13:12:39 więcej...

Terminy egzaminów dla nauczycieli ubiegających sie o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

2014-07-24 11:23:30 (Aktualizacja: 2014-07-24 11:27:13) więcej...

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków lub petycji

2014-07-24 08:16:49 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek więcej...

Terminy egzaminów dla nauczycieli ubiegających sie o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

2014-07-22 10:47:55 (Aktualizacja: 2014-07-22 10:50:21) Komisja dla nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej więcej...

Terminy egzaminów dla nauczycieli ubiegających sie o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

2014-07-21 15:12:44 (Aktualizacja: 2014-07-21 15:15:36) Komisja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania wczesnoszkolnego oraz nauczania zintegrowanego więcej...

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości- Program „Innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”

2014-07-18 15:04:37 więcej...

dotyczy dotacji na zakup podręczników

2014-07-18 13:51:55 Dyrektorzy niesamorządowych szkół podstawowych w Krakowie więcej...

Program "Pierwszy dzwonek" - dotacje na wsparcie zakupu podręczników dla rodzin wielodzietnych 4+

2014-07-18 13:27:30 (Aktualizacja: 2014-07-18 13:28:02) więcej...

Terminy egzaminów dla nauczycieli ubiegających sie o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

2014-07-17 16:40:49 (Aktualizacja: 2014-07-17 16:42:29) Komisja dla nauczycieli przedmiotów artystycznych. więcej...

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145