Dyrekcja

Wydział Edukacji
Ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków

Telefon: 12 616 5200
Faks:     12 616 5201

E-mail: ek.umk@um.krakow.pl

Anna Korfel-Jasińska -  Dyrektor Wydziału

Beata Tracka-Samborska - Zastępca Dyrektora Wydziału

Dariusz Domajewski - p. o. Zastępcy Dyrektora Wydziału


Aktualizacja: 2013-08-01