Rekrutacja do gimnazjów

UWAGA

Rekrutacja do samorządowych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 odbywa się, podobnie jak w roku ubiegłym, z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji gimnasio (https://krakow.gimnasio.pl)

Uwaga!

Do pracy z systemem elektronicznej rekrutacji zalecane są przeglądarki internetowe:

-Google Chrome

-Firefox

Rekrutacja rozpoczęła się 11 kwietnia br.

1. Uchwała nr XXXIV/562/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (zał. nr 1.pdf, zał nr 2.pdf, zał. nr 3.pdf, zał. nr 4.pdf, zał. nr 5.pdf, zał. nr 6.pdf).

3. ZARZĄDZENIE NR 4/16 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim (Zarządzenie, zał. nr 1, zał. nr 2).

4. Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych, terapeutycznych na rok szkolny 2016/2017.

5. Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2016/2017.

6. Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnymdo oddziałów sportowych na rok szkolny 2016/2017.

7. Harmonogram rekrutacji - wskazówki dla kandydata.

8. Informacje dotyczące uczniów zwolnionych ze sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej lub jego części.

9. Wykaz gimnazjów wraz z obwodami na rok szkolny 2016/2017

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARIOLA JEZUITA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY